czwartek, 28 kwietnia 2016

Sejmik Województwa Lubelskiego także!

Jestem dumny z uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Wczoraj (27 kwietnia 2016) przyjął uchwałę w sprawie przestrzegania wyroków Trybunału Konstytucyjnego.
Tym samy dołączył do coraz większej liczny urzędów państwowych i samorządowych popierających Trybunał i niezgadzających się na łamanie prawa i wprowadzanie dyktatury jednej partii. Brawo Lublin! Brawo Warszawa, Łódź, Poznań, Słupsk!

Wbrew temu, co wmawiają nam pisowskie media i pisowscy politycy, działania TK, SN, NSA czy urządów samorządowych to nie budowanie "drugiego czy alternatywnego" porządku prawnego. Nie wiem dlaczego podobnych określeń używa część dziennikarzy i polityków niezwiązanych z pisem.
Nie ma w Polsce dwóch porządków prawnych jest tylko jeden. Oparty na Konstytucji RP, broniony przez trybunały i sądy. To jedyne organy do tego powołane na mocy Konstytucji. Działania pisowskiego prezydenta i pisowskiego rządu to działania niezgodne z prawem, przestępcze.

Art. 173. Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.
Art. 174. Sądy i Trybunały wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pisowscy politycy kłamią, kiedy mówią co innego.

Art. 190. 1. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
Art. 197. Organizację Trybunału Konstytucyjnego oraz tryb postępowania przed Trybunałem określa ustawa.

Przepisy o publikacji mają wyłącznie charakter techniczny, uzupełniający.
Podobnie zresztą jak przepis o zaprzysiężeniu sędziego TK przez prezydenta.
Z czego to wynika? Wynika to z zasad językowej i systemowej wykładni prawa.
Wie o tym każdy student I roku prawa.
Wie o tym każdy magister prawa. Jeśli mówi co innego, to kłamie.

Nie używajmy określeń "dwa systemy prawne" nie używajmy słowa "delikt" w odniesieniu do niezaprzysięgania prawidłowo powołanych sędziów TK, do niepublikowania orzeczeń TK.
"Dwa systemy prawne" wprowadzają w błąd i legitymizują pisowskie działania, "delikt" jest słowem rzadko na co dzień używanym  i osobom niezwiązanym z prawem najczęściej nieznanym. Mówmy prosto i zgodnie z prawdą o łamaniu porządku prawnego, łamaniu prawa, przestępstwie.