czwartek, 10 grudnia 2015

10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw CzłowiekaPowszechna Deklarację Praw Człowieka:
 1. Każdy człowiek jest wolny i wszyscy powinni być traktowani w taki sam sposób.
 2. Każdy człowiek jest równy niezależnie od różnic w np. kolorze skóry, płci, religii, języku.
 3. Każdy człowiek ma prawo do życia; życia w wolności i bezpieczeństwie.
 4. Nikt nie ma prawa traktować cię jak niewolnika ani ty nie możesz nikogo uczynić swoim niewolnikiem.
 5. Nikt nie ma prawa cię skrzywdzić ani torturować.
 6. Każdy człowiek ma prawo być równym wobec prawa.
 7. Prawo jest takie samo dla każdego człowieka, powinno być stosowane w ten sam sposób wobec wszystkich.
 8. Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy prawnej, gdy jego prawa nie są przestrzegane.
 9. Nikt nie ma prawa do bezprawnego uwięzienia cię albo wydalenia cię z twojego kraju.
 10. Każdy człowiek ma prawo do sprawiedliwego i publicznego procesu.
 11. Każdy człowiek powinien być uważany za niewinnego do momentu udowodnienia mu winy.
 12. Każdy człowiek ma prawo domagać się pomocy jeżeli ktoś próbuje go zranić, ale nikt nie może wejść do twojego domu, otwierać twoich listów albo niepokoić ciebie i twoją rodzinę bez dostatecznego powodu.
 13. Każdy człowiek ma prawo do podróżowania tak jak chce.
 14. Każdy człowiek ma prawo udać się do innego kraju i domagać się ochrony, jeżeli jest prześladowany albo grozi mu prześladowanie.
 15. Każdy człowiek ma prawo znaleźć miejsce w kraju. Nikt nie ma prawa powstrzymać cię przed przeniesieniem się do innego kraju, jeżeli tego chcesz.
 16. Każdy człowiek ma prawo zawrzeć związek małżeński i założyć rodzinę.
 17. Każdy człowiek ma prawo do posiadania własności i swojego dobytku.
 18. Każdy człowiek ma prawo do praktykowania i przestrzegania wszystkich aspektów swojej religii oraz do zmiany religii, jeżeli tylko chce.
 19. Każdy człowiek ma prawo do mówienia co myśli i do przekazywania oraz otrzymywania informacji.
 20. Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w pokojowych zgromadzeniach i do wstępowania do stowarzyszeń.
 21. Każdy człowiek ma prawo do uczestnictwa w rządzeniu swoim krajem.
 22. Każdy człowiek ma prawo do ochrony socjalnej i do możliwości rozwijania swoich umiejętności.
 23. Każdy człowiek ma prawo pracować za uczciwe wynagrodzenie w bezpiecznych warunkach i przynależności do związków zawodowych.
 24. Każdy człowiek ma prawo do odpoczynku i przyjemności.
 25. Każdy człowiek ma prawo do odpowiedniego standardu życia i do opieki medycznej, gdy jest chory.
 26. Każdy człowiek ma prawo uczęszczać do szkoły.
 27. Każdy człowiek ma prawo do brania udziału w życiu kulturalnym społeczności.
 28. Każdy człowiek musi przestrzegać „porządku społecznego”, który jest konieczny do korzystania z wszystkich tych praw.
 29. Każdy człowiek musi szanować prawa innych, społeczną i publiczną wartość.
 30. Nikt nie ma prawa usunąć żadnego prawa z tej deklaracji.

1 komentarz:

Pistacjowy Kosmita pisze...

He he! Szkoda, że łamanie tej deklaracji jest całkowicie bezkarne.